8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Raspored

Program HR web 6.8.2015

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo