8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Društveni program

22. rujan 2015
17:30 - 21:00 sati – Svečano otvaranje kongresa i uvodno predavanje

24. rujan 2015
20:00 sati – Svečana večera za sve sudionike kongresa

25. rujan 2015
17:00 – 18:00 sati – Zatvaranje kongresa i dodjela nagrada za najbolju postersku prezentaciju

26. rujan 2015
Izlet u organizaciji agencije Adria Kongres d.o.o.
Izlet je moguće rezervirati uz nadoplatu, a putem poveznice
https://www.adria-congress.com/8_HDMBLM/8_HDMBLM_HRV.html

Logo Adria kongres

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo